ធ្វើរបងត្រូវចងរបា ស្រាស់បន្លា កុំបិទផ្លូវខ្លួនឯង

ធ្វើរបងត្រូវចងរបា ស្រាស់បន្លា កុំបិទផ្លូវខ្លួនឯង
………………………………………………………
ខាង«សជ» ព្យាយាមធ្វើរបង គឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់
ថា ចំណុចនិមួយៗធ្វើរបៀបម៉េច នេះហៅថារបង។
តែករណីអាចមានការថ្លោះធ្លោយប្រហែល១០% ដូចជារឿង កូនក្រមុំភ្ជាប់ពាក្យ ហើយត្រូវកូនកម្លោះសុំដេកជាមួយ។ព្រោះថា ជិតដល់ថ្ងៃការហើយ គង់តែក្លាយជាប្តីប្រពន្ធទេ!!!។ពេលបានខ្លួនហើយ កូនកម្លោះ ក៏រកលេសមិនចង់រៀបការវិញ ។
តើអាចទៅរូចទេ? តាមលទ្ធភាព គឺអាចទៅរួច ។សាកគិតទៅមើល៍ កែរដ្ឋធមនុញ្ញ គឺត្រូវឲ្យមានសមាកជិកសភា«សជ» ក្លាយជាសមាជិកស្របច្បាប់សិន។ស្រាប់តែពេលស្បថចូលសភារួចហើយ ស្រាប់តែ«ប្រជ»ថា
អញ្ចេះអញ្ចុះ…តើវាយ៉ាងម៉េចវិញ?នេះហៅថា របង គ្មានរបា?
ពេលនោះចង់ចូល ក៏អត់បានអី ចង់ចេញក៏ជាប់បន្លា(រាស្រ្តស្តីឲ្យ) នេះហៅថា ស្រាស់បន្លាបិទផ្លូវខ្លួនឯង។
ចឹងត្រូវចងរបារបៀបម៉េច?

ទី១៖ ត្រូវរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។បើ«ប្រជ» មិនព្រម គឺមិនចូលសភាជាដាច់ខាត។
ទី២៖ រកសាក្សី (របា) ដើម្បីបង្ខំឲ្យគូភាគីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះ។ គួរតែមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ២៣តុលា…នេះហៅថា«ចងរបា»។
បើ«ប្រជ» រកលេស អញ្ចេះអញ្ចុះ… បណ្តាប្រទេសហត្ថលេខីអាចបង្ខំ «ប្រជ»បាន។ ដូចគ្នាបើ«សជ» មិនព្រមធ្វើតាម ក៏ប្រទេសហត្ថលេខីទាំងនោះមានសិទ្ធិបង្ខំ« សជ»ដែរ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ត្រូវយករឿងនេះទៅពន្យល់ប្រាប់រាស្រ្តឲ្យបានកក់ក្តៅ ថា ខ្លួនមិនបានក្បត់ឆន្ទៈរាស្រ្តទេ។ បើ«ប្រជ»ក្បត់មិនព្រម ធ្វើតាមកិច្ចសន្យា យើងមានផ្លូវថយក្រោយវិញបាន។ រាស្រ្តនៅតែគាំទ្រ ថែមទាំងមានប្រទេសហត្ថលេខី ជាកម្លាំងការទូតទៀត…។
នេះហៅថា «ធ្វើរបងត្រូវចងរបា ស្រាស់បន្លាមិនត្រូវបិទផ្លូវ»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s